Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего

БАСТЫ БЕТ

 

Жобаның мақсаты – халықаралық сапа стандарттарына сәйкес аспиранттар мен докторанттарды даярлауды жетілдіру, сондай – ақ ұлттық және халықаралық тақырыптар деңгейіндегі тұрақты ауыл шаруашылығының, болашақ агрожүйелердің мәселелері мен міндеттерін шешу үшін тиімді шешімдер қабылдау кезінде қолданылатын жаңа білім беруге ұмтылу.

Ресей мен Қазақстанның ландшафтары мен экономикасы үлкен ауыл шаруашылығы алаңдарымен сипатталады. Осы екі мемлекеттің саясаты аграрлық сектордың инновациялық дамуын өз қызметінің басым бағыттарының бірі ретінде қарастырады. Барлық қабылданып жатқан шаралармен қатар, білікті мамандар мен инновациялық әлеуеттің жетіспеушілігі байқалады. Барлық деңгейлерде адам әлеуетін арттыру жөніндегі (фермерлер, орта және жоғары буын мамандары), сондай-ақ жоғары оқу орындарының қызметін жетілдіру жөніндегі бастамалар қазіргі кемшіліктерге жауап ретінде қабылданды. Болон үдерісіне қосылудың және оны жоғары оқу орындарында іске асырудың ілгерілеуіне қарамастан, жас талантты ғалымдардың «ой-өрісінің жетіспеушілігі», сондай-ақ аспирантура мен докторантура деңгейлері бойынша жетілдірілмеген және көнерген білім беру бағдарламалары жоғары оқу орындарының халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттілігіне кедергі келтіреді.

Ресей мен Қазақстанның аккредиттеу агенттіктерінің, жетекші ғылыми ұйымдар мен сарапшы-практиктердің консультациялық және сараптамалық қолдауымен құрылған Еуропаның 5 ғылыми-білім беру ұйымдарынан, Ресейдің 4 жоғары оқу орнынан және Қазақстанның 4 жоғары оқу орнынан тұратын Консорциум өз алдына келесі мақсаттарды қояды:

Мақсат № 1
Ауыл шаруашылығы зерттеулері мен инновациялары үшін өзекті пәнаралық мазмұн мен тәсілдер бойынша аспиранттарды/докторанттарды сапалы дайындау үшін Ресей мен Қазақстанның түрлі өңірлеріндегі 8 ЖОО-да аспирантура/докторантура бойынша 4 модульді әзірлеу және енгізу.
Мақсат № 2
Халықаралық стандарттарға, озық тәжірибе мен үздік практикаларға сәйкес аспирантура/докторантура бағдарламалары бойынша оқыту үшін серіктес жоғары оқу орындарының (кадрлар, материалдық-техникалық база) әлеуетін нығайту.
Мақсат № 3
Қатысушы университеттер арасындағы халықаралық және өңіраралық академиялық алмасулар мен ғылыми ынтымақтастықты күшейту.
Мақсат № 4
Кең жұртшылықпен озық тәжірибе алмасуға бағытталған ауыл шаруашылығы саласындағы аспирант/докторлық ғылыми зерттеулер мен білім беру бойынша ынтымақтастық желісін құру.
Previous
Next